En hel del slægtshistorie
Mads og Larsine Jepsen

Mads og Larsine blev gift den 11.12.1908.
Samme år byggede de "Eskenygaard,"
Mads og Larsine fik 13 børn fra 1909 frem til 1931.

Mads og Larsine
Billedet af Larsine og Mads er såvidt, jeg kan bedømme, taget fra haven på Eske Nygård, så det er Stensgård bag Larsine og Eskegård tilhøjre for Mads.
Ud fra skyggernes placering er billedet taget ca. kl 7 om aftenen en sommerdag, hvor stauderne tilhøjre er i blomst. Årstallet er ikke lige så nem at afgøre ud fra billedet, men den samme kjole har Larsine på den dag, Rigmor blev konfirmeret og det var i 1943. På den anden side har Mads mere hår end på billedet fra 1941, så det er nok fra omkring 1936 eller deromkring. Man købte jo ikke ny fint tøj hver dag. På en forstørret version af billedet kan man tydelig se, at Mads har lagt sin hat ved højre fod. Måske er billedet fra Mads´s 50-års fødselsdag d. 9.8.1937 ???
Kort over Blære - få overblik

På denne side optræder mange navne og stednavne, så det kan være svært at holde rede på. Sandheden er, at hele slægten oprindeligt boede på et meget begrænset område i Blære,som kan ses på dette kort (klik).

Når al transport skulle foregå på gå-ben,cykel eller hestevogn, forstår man godt, hvorfor folk ikke flyttede så langt væk.

De fleste på landet i Blære tilhørte een af de store familier på egnen Jeppesen(Jepsen),Haldrup,Hangstrup, Nørgård,Spliid,Skovhus mfl.


Mads og hans familie

Ane Dorthea og Jens Peter Jeppesen med børnene
(fra venstre) Johanne, Mads (Bagved),
 Christian, Jenny og Anton. (Foran)

Klik for større billede her


De lidt stive ansigter skyldes nok datidens foto-teknik,hvor man skulle stå musestille i ret lang tid, mendens eksponeringen foregik.

Billedet må være fra omkring år 1900 bedømt ud fra Mads´s alder

Anetavle for Mads og Larsine

Fra Tove (Alfred) og hendes datter Mette har vi modtaget en anetavle for Larsine og Mads. Se tavlen her !

Vil du følge mandelinjen endnu længere tilbage, kan du følge den fra Mads farfar Jeppe Justensen og tilbage til 1651 her

Mette har også renskrevet alle Toves notater og udskrifter fra kirkebogen vedr. dåbshandlingerne for alle 13 børn. Hvem var faddere osv.. Se det hele her


Mette undrer sig iøvrigt over:

Jeg har undervejs bemærket, at moderen har stået fadder ved alle børnene undtagen Otto - der var det faderen, der stod fadder. Hvorfor mon?
 
Og da de fik Rigmor, var det to af hendes ældre søskende, der stod fadder

Kender nogen svaret herpå ?
Kirkebogen,Larsines barnedåb

Klik for stort billede her  eller endnu større her (brug luppen i pdf-menuen)

Larsine blev hjemmedøbt 4. juni 1891.
Af kirkebogen fremgår, at moderen Petrea Pedersen var ugift (19 år gammel) og at Anton Larsen, søn af gårdejer Lars Jensen, blev udlagt som barnefader.  Petrea og Anton var iøvrigt kusine og fætter !

Blandt fadderne var iøvrigt gårdmand Peder Jensen Lyngsø,som sikkert er forfader til Lyngsøfamilien i Blære.
(Kilde: Tove)

Familien Jepsen 1929

Mads og Larsine med 12 børn. Karen er måske i maven på Larsine

Klik her for stort billede

Mads og Larsine`s 13 børn

Billedet er fra 1971.
Som det ses er de 13 søskende stillet op i det fineste puds. Det må have været til en særlig begivenhed.

Billedet er fra Lisbeth  (Arne) og Svends bryllup d. 23. januar 1971 på Aars Hotel. (Kilde: Bent)

De samme 13 en del år senere

De samme 13 foran Dannebrog ved en ukendt lejlighed. Jeg har fået fortalt, at den fine kjole Magda bærer,var syet af stof købt på en udenlandsrejse (KOJ) 

Det lyder fra pålidelig kilde (Eva) at billedet stammer fra Otto og Oda`s  sølvbryllup  den 6. okt. 1981 i Blære forsamlingshus.


Ja den fine brokade kjole mor har paa til an af de fine fester var af stof köbt paa Madeira. (Marianne (Magda))

Svogre og svigerinder

Svogre og svigerinder sammen med de 13 søskende i 1971 på Aars Hotel.

De 13´s børn - fætrene og kusinerne

De 13 børn af Mads og Larsine fødte 53 børn, hvoraf 3 døde som spæde.
Ud af de 50 lever de 47 i dag.

Det er aldrig lykkedes at få et foto med alle på

Se oversigt over alle fætre og kusiner her !

 

"Eske Nygaard" anno 1908

I 1908, samme år som Mads og Larsine blev gift byggede de Eskenygaard.
Her blev de 13 børn født og opvokset.
Mads og Larsine boede her indtil 1943, da Thomas  og Gerda overtog  gården.

Thomas og Gerda solgte "Eske Nygård" i 1974 og flyttede ned til Blære Stationsby i et parcelhus.

Billedet er fra 1911 og kan ses her i stor størrelse . Personerne på billedet er
Larsine med børnene Alma (nyfødt) og Peter (2 år)

Læs om Eske Nygård og Eskegård fra bogen "Vort sogns historie" her

"Eske Nygaard" i 1929

Sådan lidt fra oven så "Eske Nygaard" sig ud. læg mærke til den veltrimmede have.

"Eske Nygaard" er en udstykning fra "Eskegaard" som var Mads`s fødehjem.

Mere om "Eskegaard" længere nede på siden.

Huset i Gl. Blære

I 1943 da Thomas og Gerda overtog slægtsgaarden flyttede Mads og Larsine i dette lille og smukke hus, nær skolen og Forsamlingshuset.

Otto og Oda overtog huset efter mads og Larsines død.

Blære Kirke
Her på Blære kirkegaard ligger Mads og Larsine begravet.
Larsines begravelse 1956

Mads,Hanne og hendes mor Rigmor ved Larsines begravelse i juli 1956

Larsine og Mads´s mindesten

Denne flotte sten er at finde på Blære kirkegaard.

Larsine døde i 12. juli 1956, 65år gammel
Se billeder og omtale af Larsines begravelse i Aalborg Amtidende her:
Side 1    Side 2
(Fra Ottos album)

Mads døde 28. april 1960,73 år gammel
Se billeder og omtale af Mads´s begravelse i Aalborg Amtidende her:
(Fra Ottos album)

Ane Dorthea og Jens Peter Jeppesen

var Mads`s forældre.

Ane Dorthea og Jens Peter blev gift  i 1884.

De fik 5 børn: Mads, Johanne, Jenny, Kristian og Anton.

Ane Dorthea blev født 27. marts 1861, og døde 26. august 1923, 62 år gammel.

Jens Peter blev født 11. december 1846. og døde 2. oktober 1908, 62 år gammel.

Se tavle over Ane Dorthea og Jens Peters efterkommere her

Jens Peters og Ane Dortheas gravsten
Petrea og Anton Larsen

var Larsine`s forældre.

Petrea var født den 24.06.1871 og døde den  8.10.1940,  69 år gammel.
Anton var født den 10.07.1867 og døde den 11.05.1934, 67 år gammel.

Petrea og Anton fik to børn : Larsine som fik 13 børn,
og Martin født 1903 som blev gift med Marie Dahl, fik ingen børn

Petrea (th.) og hendes søster Else

Rigmor har sendt dette billede af Petrea (th.).
Tove supplerer:
Mit bud på billedet må være Petreas 2 år ældre søster, som er døbt Else Marie Nielsine. Hun blev gift med Anders Peter Poulsen, som var født i Vilsted. De boede i Skørbæk i Ejdrup sogn. Deres børn var så Larsines fætre og kusiner. Der var Hans Poulsen og Ane Poulsen, som var hjemme hos forældrene i 1916. Hans Poulsen var stadig hjemme hos forældrene i 1921 i Skørbæk. Mathilde -  Anders Poulsen  og Laust Poulsen ses i Skørbæk 1916. Hun havde ikke flere søstre.
Mathilde blev senere mor til Sigurd, som den dag i dag er gift med Astrid /Alma)

Larsines fødehjem Nøragergård i Blære
.
Petrea og Anton Larsen overtog gården den 20. maj 1893 efter hans far Lars Jensen Sørensen. I 1932 overtog Martin Laurids Larsen gården (Larsines bror). Samtidig byggede Martin en aftægtsbolig for Anton og Petrea i Blære. Det blev senere til Peter og Anna´s ejendom, da peter og Anna efter branden på Nøragergård først i 50'erne købte jord fra Nøragergård i 1955,da den blev udstykket i 3 mindre ejendomme.

Nøragergård lå på den adresse,der i dag hedder Kelddalvej 34
og tilhører Mogens Sørensen( søn af tidligere ejer Erik Sørensen)

Når man kørte forbi bygningerne til Peters ejendom i gamle dage kom man ned til Martin "Lassen"og Jens Sørensen (I dag Børge Degns ejendom)

Anton og Petrea`s mindesten

 

Anton Larsens (Larsines fars) skudsmålsbog
Lidt historie angående ”Skudsmålsbøger”.

Klik for stor udgave her 

Det blev i 1810 bestemt ved lov, at alle skulle have indsprøjtet kopper, den såkaldte koppevaccination, og samtidig blev det bestemt, at der skulle forevises koppeattest til præsten for at kunne blive konfirmeret

Konfirmation,en alvorlig sag

Klik for stor udgave her

13. januar 1736 blev konfirmationen indført i Danmark. Når man blev konfirmeret, fik man en konfirmationsattest, hvilket var betingelsen for at få en skudsmålsbog. Hvis man ikke var konfirmeret, mistede man retten til at indgå ægteskab, til at være fadder og til at vidne, og man kunne også blive straffet, hvis man ikke inden sit nittende år var blevet konfirmeret. Bestod man ikke overhøringen på grund af manglende evner, skulle præsten sætte ind med ekstraundervisning, men skyldtes årsagen modvillighed, var straffen fængsel – ”i Hullet på Vand og Brød”. Konfirmationen markerede ganske bogstaveligt overgangen fra barn til voksen. Pigerne kunne nu for eksempel få voksen frisure og lang sort kjole, og drengene tillagde sig voksne vaner som rygning og lommeur.

Hånd og halsret

Klik for stor udgave her

 1832 indførtes lov om skudsmålsbøger, der blev udfærdiget af sognepræsten efter konfirmationen og som fulgte personen fra arbejdsplads til arbejdsplads. Bogen var nødvendig, hvis man skulle arbejde udensogns, idet den skulle vises til degnen eller klokkeren , for at man kunne blive indtegnet til den tvungne altergang. Ens arbejdsgiver kunne skrive en ”anbefaling” i skudsmålsbogen, hvilket gjorde at man måtte ”tækkes” ham, hvis man senere skulle søge nyt arbejde med en god skudsmålsbog. Under ansættelsen blev bogen opbevaret af husbonden, hvilket gjorde det umuligt for den ansatte, at forlade pladsen i utide. I 1867 blev det forbudt for husbonden at skrive andet end tjenestetidens varighed i skudsmålsbogen. Ordningen blev ophævet i 1921. Samtidig blev husbondens revselsesret ophævet.     

Konklusion: Uden koppeattest, ingen konfirmation.

                     Uden konfirmationsattest, ingen skudsmålsbog.  

                     Uden skudsmålsbog, intet arbejde

Lidt historie om "ESKEGAARD"

På billedet ses "Eskegaard". I baggrunden til venstre ses "Ny Eskegaard"
"Eskegaard" blev bygget i 1837 af Johanne Jensdatter og Jeppe Justesen. Deres første 4 børn blev født på  gården.

Den gamle Jeppe Justesens far blev aldrig gift med moderen. Hun blev gift med Jens Jacobsen Thaudal. Anton Navndrup og Johanne overtog Thaudalsminde i 1914

2. generation på Eskegaard var Ane Dorthea Og Jens Peter Jeppesen (Mads`s forældre).

3. generation på Eskegaard var Emma og Anton Jeppesen (bror til Mads). De fik 2 drenge Martin og Jens Peter. Det er her "fætrene" kommer ind i billedet.

4. generation er nemlig "fætrene" Martin og Jens Peter  Jeppesen, som overtog slægtsgården i 1966. Og har den stadig. Jorden er lejet ud, men meget af den er lavet om til have. Det er den have som jepsen slægten har besøgt et par gange til slægtsfesten i Blære.

"Fætrene" fra Eskegaard

Her er de så "fætrene" Jens Peter og Martin Jeppesen.

Martin er født i 1926, og Jens Peter er født 1931.

Begge brødre er ugift.

Læs avisomtale fra 1976 i anledning af Martins 50-års fødselsdag

Haven på "Eskegaard"

Martin og Jens Peter har anlagt en så smuk have, at den er blevet belønnet flere gange.
Mange turister har gennem årene besøgt haven

Mads's 4 søskende og deres børn

Mads havde 2 brødre og 2 søstre. Efterfølgende omtales Mads's søskende og deres ægtefæller, samt deres  børn (de 10 fætre og kusiner til de 13) , samt deres børn.

Se tavle over disse personer her

Larsine havde kun 1 bror , Martin, som ingen børn fik.

Alligevel fik Mads og Larsines børn 53 børn til sammenligningSe Eva's notater om Eskegårds 5 børn og 25 børnebørn her med flere detailler

Anton (Mads' bror) og Emma Jeppesen

Anton og Emma var Jens Peter og Martin`s forældre.
Anton var bror til Mads

Anton og Emma`s gravsten

Mads`s bror og svigerinde, og Jens Peter og Martin`s forældres gravsten står på Blære kirkegård.

Anton blev født i 1892, og døde i 1945, 53 år gammel.

Emma blev født i 1903, og døde i 1972, 69 år gammel.

Mads' søster Johanne, mor til Naundrup-fætrene


Johanne er født 29. april 1885 i Blære, og blev døbt JEPPELINE JOHANNE MARIE JEPSEN (med ét p som broderen Mads) den 7. juni 1885. Johanne var Ane Dorthea og Jens Peter Jeppesens ældste barn.

Se tavle over Johannes gren her

Anton Naundrup og Johanne (Mads' søster)
Hun (Johanne) blev viet den 14. oktober 1913 til en søn af Niels Navndrup Rasmus Pedersen. Sønnen hed ANTON Andreas Pedersen. Han kaldes senere Anton Navndrup.Anton Navndrup og Johanne overtog gården Thaudalsminde i 1914.  (navngivet efter Jens Jacobsen Thaudal,som jo blev gift med Jeppe Justesens moder, Jeppe Justesen,som jo byggede Eskegård). Forud for Anton og Johannes overtagelse havde Thaudalsminde været i slægtens eje i 150 år.Anton og Johanne opførte de nuværende bygninger i 1914. Sønnen Anker bor den dag i dag på gården.

Johanne og Anton Navndrup fik 4 børn i Blære. - Fire fætre til Mads og Larsines børn

Jens KRISTIAN Marinus Naundrup Pedersen født 4. juni 1914
Anker Naundrup Pedersen født 17. april 1919
Ingemann Naundrup Pedersen født 2. juni 1921
Jens Peter Naundrup Pedersen født 31. marts 1925
Kristian Naundrup og hustru Anna

1. søn Kristian  blev 23. november 1941 gift med Anna Rasmine Olsen og fik drengene Jørgen 1.oktober 1943 og Erling den 23. december 1945

Anker Naundrup

2. søn Anker  er født den 17. april 1919 og blev 4. juni 1953 gift med Anna Katrine Christensen. De har børnene Jytte f. , Elly f. 4.december 1953, Inge-Marie født 9. marts 1956, Svend Aage født 11. marts 1958 og Birthe født den 2. marts 1961.

Anker bor stadig i Blære på Thaudalsminde (Blærevej 108), som han overtog efter faderen i 1954. Som omtalt under Martins side var Anker Blæres altmuligmand og kunne udover at tømre og snedkerere, reparere diverse maskiner. Anker var oprindeligt udlært husflidlærer.

Anker kørte som chauffør ved en vognmand i Blære fra midt i 40èrne til sidst i 50èrne.

Anno 2007 har Thaudalsminde været i slægtens eje i 243 år

Læs den omfattende avisomtale af Anker i anledning af hans 80 års fødselsdag 17-4-1999 her


Anker Naundrup er afgået ved døden 18-07-2008.

Ingemann Naundrup

3. søn Ingemann  født den 2. juni 1921. forblev ugift og døde  31 år gammel den 21. september 1952, da han blev kørt ihjel på motorcykel i Blære

Jens Peter Naundrup

4. søn Jens Peter  er født den 31. marts 1925, blev den 9. marts 1956 gift med Anna Marie Pedersen. De fik børnene Margit født den 27. juni 1956 og Karen Lise født den 19. oktober 1958.
Jens Peter døde den 6. nov. 1989 i Giver nær Aars

Christian Jeppesen (Mads' bror)

Christian Jeppesen er 4. barn af Ane Dorthea og Jens Peter Jeppesen (bror til Mads) - Født den 29. juli 1895 i Blære. Død den 20. august 1937 på Aalborg Amtssygehus. 42 år gammel- Begravet den 25. august 1937 i Ejdrup. Christian blev den 8. november 1918 gift med Anna Margrethe Poulsen (f. 10. juli 1893)

Anna Margrethe Poulsen (Christians hustru)

Anna Margrethe Poulsen (f. 10. juli 1893) var hustru til Mads bror Christian.  Anna døde i Nibe den 15. december 1986.
Christian og Anna fik sønnen Henry Jeppesen, som jo er en fætter til de 13. Han blev født den 21. april 1919 i Skørbæk.

Henry Jeppesen (fætter til de 13)

Christian og Anna Jeppesens søn Henry Jeppesen, som jo er en fætter til de 13, blev født den 21. april 1919 i Skørbæk og blev gårdejer og cementstøber i Ejdrup
Henry døde 5. nov. 1989

Jenny (Mads søster)

Jenny Jeppesen er 5. barn af Ane Dorthea og Jens Peter Jeppesen (søster til Mads) Født den 7. december 1897 i Blære og død 17. november 1982.

Jenny blev den 20. april 1923 gift med Jens Pedersen (Piesen) (f. 5. oktober 1895, død 26. april 1986)

De overtog 1927 Kæmpesiggaard i Troelstrup. En meget gammel gård. Hvor gammel vides ikke.

Stuehuset fra 1885. Udbygningerne opført efter en brand i 1932 (kilde:  Aalborg Amt. Træk af Aalborg Amts Historie med efterfølgende biografier. Udgivet MCMVLI = 1946.


Jenny og Jens Piesen fik 2 kusiner og en fætter til de 13.

1) Anna født 31. december 1923 Tolstrup, Aars sogn .Anna har børnene
        Dorthe f. 20. sept. 1957 i Balle v/Hornslet   

         Laila    f.  5. sept. 1962  i Balle v/Hornslet

2) Christian Laurits født den 26. februar 1926 i Tolstrup, Aars sogn

3) Metha født den 9. januar 1928 i Troelstrup, Blære sogn

Jens Pedersen (Piesen) , Jennys mand
Jennys børn Kristian Laurits og Metha

Jenny og Jens Piesen fik 3 børn: Anna,Kristian Laurits og Metha.
Metha var indtil 1.11.1964 husbetyrerinde i Ålestrup og bor nu nær Hadsund
Kristian bor i Aars