Martin Jepsen
Martin Kristoffersen Jepsen

Martin Jepsen er født 21-04-1927 og er nr 11 ud af Mads og Larsines børneflok på 13.
Martin var gift med Ingrid og fik børnene Karl Ove, Mads Jørgen, Vagn, Inge Kirsten, Karin Birgit og Kirsten.
Inge Kirsten omkom ved en ulykke som 3-årig.

Martin drev landbrug i Blære og arbejdede ved siden af som mælkekusk og senere som tankvognschauffør ved Blære og Års Mejeri.

I en årrække var Martin ejendomsvurderingsmand i Aars Kommune udpeget af Det Radikale Venstre, som han som husmand var naturligt medlem af.

Martin døde 8-10-1995           Se Martins familietavle her


Martins mellemnavn Kristoffersen hidrører fra Mads' morfar, som hed Mads Christoffersen. Navnet er i vor familie gået videre til Vagn.
Mads Jørgen (søn af Martin) er opkaldt efter Mads, ligesom Karl Ove er opkaldt efter hans morfar Karl

Tove oplyser 11-11-2006:
Med hensyn til Kristoffersen-navnet:
Mads Christoffersen Jepsens morfar hed ganske rigtigt Mads Christoffersen . Hans mor hed jo Madsen, fordi hun var datter af Mads. Og som du sikkert allerede har gættet hed morfaren Christoffersen,  fordi han var søn af Christopher Andersen.
Hans far hed Anders Christophersen og var søn af Christopher Jacobsen som i 1739 den 16 dec. blev viet til Inger Nielsdatter.

Martin som dragon "17-48 Blære"

Billedet: "17-48 Blære" (Martin) højt til hest. Nedenunder et skydemærke

Martin aftjente værnepligt ved Jyske Dragonregiment i Randers i 1948/49
Det var et rytterregiment. Sidste halve år af tjenestetiden var Martin hestepasser i København for en oberst. Martin fik en håndfuld venner i soldatertiden,som sås jævnligt helt ind til de forskellige gik bort.

Martins ungdom

Billedet: Martin på høstarbejde som karl hos Jacob Pelle,Tåsinge i 52

Martin kom som alle de andre søskende først ud at tjene på landet. Som jeg har hørt det, havde han nogle gode pladser, bl. a hos Holger Haldrup i Blære, som var lidt af en foregangsmand og altid skulle prøve noget nyt.
Efter et år som karl i Lillehammer, Norge, mødte han Ingrid fra Torsted ved Suldrup, og de rejste sammen til Tåsinge, hvor de fik plads som karl og pige hos Jacob Pelle. Ingrid havde forinden været ung pige hos jordemoderen i Aars.I 1953 købte de ejendommen i Blære på 21 tdr land for kr 55.000. Ejendommen var med sine 2 heste, 5 køer og et par grisesøer lidt for lille til, at man kunne leve af det, så Martin arvede tjansen med at afhente mælk for Blære Mejeri efter sælgeren af ejendommen Laurids Nørgård.

Bryllup 19. december 1953

19.december 1953 blev de gift i Årestrup kirke, og allerede 18. maj 1954 fik de sønnen Karl Ove. I 1954 var de så heldige, at de vandt hovedgevinsten på Ålborg Dyrskue, nemlig en fabriksny Ford Anglia. Den solgte de dog fornuftigvis og fik for pengene blandt andet etableret vandværk på gården.

Ingrid og Martin i 1956
De stifter familie

Ingrid og Martin med børnene Mads Jørgen, Vagn og Karl Ove i 1960

Blærevej 113

Martin og Ingrid boede i hele deres ægteskab på ejendommen Blærevej 113

Moderniseringer

Da Ingrid og Martin købte ejendommen, var der hverken vandværk, kloak, toilet, bad, centralvarme eller andet moderne.

Velstandsudviklingen og de mange børn stillede krav til stadige moderniseringer.

I 1967 fik de lavet toilet, bad og centralvarme. Det kostede alt i alt kr. 9.701,53. Timeløn for en industriarbejder i 1967 var 11,67 til sammenligning.

Mor har gemt de originale regninger fra murermester Jens Sørensen og VVS-smed Thomas Skovhus.  Klik for at se dem i stor størrelse !
Dengang hed moms for oms !

I 1969 fik de udvidet med nogle værelser til "tøserne". Det lavede Anker Naundrup . Se hans regning her . Den er maskinskrevet og nem at læse.
1969 var det såkaldte skattefri år, og der blev igangsat en masse byggeri rundt omkring på grund af det.

Blærevej 113 år 1996

I sin pensionist-tid blev Martin meget have-interesseret og udvidede haven flere gange

Blærevej 113 vinteren 1997

I 1998 solgte Ingrid ejendommen til Kaj Johansen, Troelstrup, og flyttede i lejlighed i Års. Ejendommen blev nedlagt, og jorden lagt sammen med Kajs bestående ejendom, og bygningerne blev solgt som bolig. Den store tjørn i forgrunden blomstrede fantastisk smukt om sommeren, og var Martins stolthed. Den står der iøvrigt endnu!

Haven
Ingrid havde i mange år et kæmpebed med georginer i alle farver.Desværre er fotoét sort/hvid, men brug fantasien. Hun var meget stolt af det,  men tilsidst blev det vist for bøvlet hvert år at grave alle knoldene op
Martin og Ingrids familie 1979 

Fars arbejde

Martin kørte de første år sin mælketur med vogn og 2 heste.Til vinterbrug havde han endda en kane. I 1959 investerede han som een af de første i Blære i en traktor. Herefter kunne han udvide sin mælketur til det dobbelte. Samtidig fik han en del opgaver hos andre landmænd og Blære Kommune med traktoren.Traktoren blev i 1961 skiftet ud med en helt ny Fiat-traktor og nok en udvidelse af mælketuren.

Blære Mejeri,Årsegnens MS, MD-Foods

Billedet: Mælke-tankbil model 1963,1975 og 1988

Formentlig i 1964 blev Blære Mejeri slået sammen med en del andre mejerier i Årsegnens Mejeriselskab, og man indførte afhentning med tankbiler. Mange mælkekuske stoppede ved den lejlighed, medens Martin fortsatte som mælkechauffør på heltid. Ca. 1970 valgte Martin at udleje jorden og stoppe med landbruget.
Martin nåede at køre mælk i 33 år, inden han af helbredsmæssige grunde stoppede som 62-årig.

Livet hjemme på gården

Mor og vi børn passede i stort omfang køerne, grisene, hønsene og marken, når far var på arbejde på mejeriet og hos Blære Fællesmekanisering som mejetærskerfører. Da vi børn var blevet store, fik mor en overgang arbejde på Års Fjerkræslagteri, men fik snart astma pga. alle fjerene og måtte opgive dette arbejde, som hun ellers var glad for.
Alle de 6 fødsler af børn foregik hjemme. Så kom faster Marie fra Års og naboens Johanne og assisterede, og vi større børn blev jaget udenfor indtil en ny lille baby kunne præsenteres.  Det var temmelig dyrt at få børn, for jeg kan huske, at far gav jordemoderen kr 500, dengang Vagn blev født. 
Ovenikøbet havde far hentet hende i Ford-Lars (Vor Ford A).
Mor mener godt nok, at de fik pengene refunderet igen. I så fald er Vagn den eneste, de har fået pengene tilbage for :)

Blære Fællesmekanisering

Omkring 1963/64 stiftede 14 husmænd i Blære Fællesmekaniseringen.
De købte i fælleskab de større og dyre maskiner, såsom mejetærsker, roeoptager, kartoffeloptager, traktorer og tipvogne og m.a.Martin var medlem heraf , og han var een af de 2 faste mejetærskerførere. Nabo Åge Hangstrup var initiativtager til fællesmeskaniseringen, som faktisk eksisterede i mange år.
Billedet: Martin mejetærsker og Kr. Højsleth og hans søn Kr.Højslet jun. tager kornsække fra.

Bedstefar Martin

Bedstefar har foræret det første barnebarn Thomas en ny cykel til hans 6-års fødselsdag i 1979

Handymand Martin

Martin var handymand længe før ordet blev opfundet. På billedet er han ved at ordne en radiator hos Karl Ove i Hornum.
Tidligere havde Martin med hjælp af bl.a Arne lavet kviste og værelser på huset Blærevej 113. I det hele taget blev huset ombygget en del gange i løbet af den tid, Martin og Ingrid boede der. 5 børn, der alle boede hjemme, stillede bl.a krav herom. Til slut var både lade og stald inddraget til beboelse og garage, ligesom overetagen var fuld udnyttet.

Børnene

Martin døde 8. oktober 1995.   Ingrid og børnene er her fotograferet ved begravelsen 13. oktober 1995.

Fra venstre: Karl Ove,Mads Jørgen,Vagn,Ingrid,Karen Birgit,Kirsten

Børnebørn og oldebørn
Ingrid og Martins børnebørn og oldebørn fotograferet ved Ingrids 75-års fødselsdag 29-03-2003.

Der er pr september 2006 12 børnebørn og 4 oldebørn efter Ingrid og Martin
Ingrid Jepsen

Ingrid Jepsen fotograferet 30.09.2006 på altanen i sin lejlighed på Drosselvej i Års, hvor hun har boet siden 1996. Ingrid har haft en sygdomsperiode i sommers, men har det nu bedre.

Karl Oves Jepsen f. 18.05.1954 og familie
Fra venstre: Lasse Lauridsen (Hannes mand) , Mikkel Jepsen Lauridsen f. 26.12.2004, Hanne Lauridsen d. 03.09.1974, Peter Jepsen Lauridsen f. 20.12.1999,
Martin Jepsen f. 16.10.1997, Thomas Ullits Jepsen f. 09.07.1973,
Magnus Jepsen Hyldtoft f. 25.04.2006, Lotte Ullits Jepsen f. 23.02.1980, Kenneth Hyldtoft (Lottes forlovede),
bedstefar Karl Ove Jepsen f. 18-05-1954 og forrest bedstemor Inge Ullits Jepsen f. 13-07-1955 

Karl Ove og Inge bor i Løgumkloster, mens alle børn og børnebørn bor i 6280 Højer

Større billede,klik her

Billedet er tager 15.okt 2006 på legepladsen i Højer i forbindelse med, at vi fejrede Martins 9 års fødselsdag d. 16.oktober 2006.
Karl Ove er økonomichef ved
Løgum Kloster Lys  og Inge er pædagod(g) og studerer samtidig til familieterapeut.
Lasse er konstabel i Haderslev og har været udstationeret 4 gange til Bosnien og Irak.
Hanne er social&sundhedsass. på Digegården i Højer. Hanne venter barn nr. 3 til november 2007.
Thomas er selvstændig (regnskab, revision, IT). Lotte er statsaut. ejendomsmægler og Kenneth er konstabel i Haderslev og har været udstationeret til Afghanistan. Er også udlært pølsemager.


Se video med de 4 børnebørn her  (Fra 25.8.07, hvor, de skulle fotograferes)
Marie (Karl Ove/Hanne) f. 3.12.2007


Marie blev født 3. december 2007. På billedet fra 1. marts 2008 er hun næsten 3 måneder gammel og trives godt.

Mads Jørgen 05.01.1956
Mads Jørgen er gift med Elin og bor i Mjels ved Ålborg og har børnene Peter og Emil. Mads og Elin har firmaet JepsenDesign , som laver kontormøblering og produktion af ophæng mv. til computere, og kabler mv. Både Emil og Peter går i skole. Peter blev konfirmeret 29.04.2007.

Billedet: Mads, Elin,Emil og Peter (bedre foto kommer senere) 

Vagn Kristoffersen Jepsen f. 09.08.1959

Billedet: Øverst Vagn og Bente , Nederst Karina,Mette og Louise

Vagn er gift med Bente og bor i Bislev og har børnene Louise, Karina og Mette. Vagn har siden sit 18. år været chauffør hos Arla-food. Vagn vil efter sigende forsøge at få ændret Arla´s vedtægter, så han kan få lov at arbejde så længe, at han kan fejre 50-års jubilæum. Bente har haft købmandsforretning i Barmer, men har nu stoppet af helbredsmæssige årsager.
Tidligere var Bente postbud i mange år. Vagn og Bente dyrker i fritiden den ædle sport petanque.

Karina er udd. ernæringsassistent og arbejder i køkkenet på en skole i Randers, medens Louise som uddannet laborant arbejder på Dania i Års og bor i Nibe sammen med Christian i et nyt hus, de selv har bygget på.
Mette går i skole.
Alle i familien pånær Mette kører motorcykel. Også svigersønner bliver indrulleret i MC-Jepsen, Bislev.

Inger Kirsten f. 28-04-1962

Inger Kirsten omkom ved en traktor-ulykke 25-06-1965.

Familiens og egnens beboeres deltagelse var meget stor, og det gjorde stort indtryk.

Et halvt år efter ulykken mødte en nobel herre fra Aalborg op i vort hjem. Han sagde, at han var kunstmaler, og han kunne male et maleri af Inger Kirsten ud fra fotoet her. Han skulle have kr 1500,- i forudbetaling og fik det. Vi hørte aldrig fra ham siden! Så dybt kan nogen synke! 

Karen Birgit Jepsen f. 04.09.1963 og familie
Karen Birgit bor i Aars, og hun er startet på praktik som social-og sundhedshjælper på Solgården i Aars efter at have arbejdet på elektronik-virksomheder i mange år.

Linda studerer jura/økonomi på AUC og har i fritiden job i Bilka.
Sønnen Jesper går fortsat i skole og har web-design o.m.a.  som hobby.

Billedet er taget ifb. med fejringen af Mads Jørgen og Elins 50-års fødselsdag i Ellidshøj 3-6-2006
Kirsten Sørensen f. 04.08.1965 og familie
Billedet: Fra Simons konfirmation i Års Kirke 2007-05-04
fra venstre: Kirsten, Simon, Stine og Jan

Kirsten har lige siden sin ungsom arbejdet som klinikass. hos tandlægerne i Aars, Simon går i skole og har ATV-kørsel som hobby og er knalddygtig til det. Jan er traktormekaniker hos Sdr. Kærsgård i Frejlev og har for år tilbage haft 25-års jubilæum. Stine går i skole og er en frisk pige
Drosselvej, Års

Meldgård Jensen, som ejer boligerne på Drosselvej,  har gennem tiden haft forskellige kunstnere til at udsmykke omgivelserne

14.12.2006 Mor Ingrid flyttet ind på Solvang
Mor Ingrid er i dag flyttet ind i denne lejlighed på Solvang (Gislumvej 37) efter at have været syg i flere omgange dette år.
Hun har det forholdsvis godt igen
Mor Ingrid på Solvang (Påsken 2007)

Mor Ingrid har nu fået sig indrettet i den lille lejlighed på Solvang. Hun ville gerne have haft lidt mere plads, for det er svært at undvære noget, men der er nu blevet helt hyggeligt. 

Se lille videoklip med Ingrid fra 18.08.07, hvor hun fik besøg af børnebørn og oldebørn

Stenløg-planten, symbolet på ....


Denne stenløg-plante stod i haven hos Martin og Ingrid i mange år.
Da Martin døde kom den til Inge & Karl Ove i Møgeltønder, og den er nu flyttet med til Løgumkloster. Aflæggere er forlængst kommet til Højer.

Planten er mere end 30 år gammel. 

Den kan ligesom vore forfædre leve på en sten, er nøjsom, er sejglivet, står ude både sommer og vinter, kræver meget lidt pasning, har aldrig været syg og er køn, så den er for os meget symbolsk

Billedet er fra 16. oktober 2006, hvor haven helt usædvanligt står i fuldt flor endnu, selvom der burde have været frost og sne.

2009-05-30 Ingrid sovet ind


Ingrid Jepsen sov ind 30. maj 2009 i en alder af 81 år på plejehjemmet Solvang i Års.


På en smuk sommerdag fulgte 65 mennesker d. 4. juni vor mor Ingrid til graven ved højtideligheden i Blære Kirke, hvor pastor Mette Holmstrøms smukke tale bevægede alle.

Billeder fra begravelsen kan ses her

19.11.2011 Den sønderjyske klan samlet

Den 19.11.2011 var alle Karl Ove's familiemedlemmer samlet til forsinket Mortensaften i Løgumkloster. Det er meget sjældent, at det kan lykkes at samle alle, da flere har job forbundet med week end vagt osv.

Bagerst fra venstre mod højre: Thomas (søn, Lasse (svigersøn, gift med Hanne)

Midt v. mod h.: Karl Ove,Mikkel (søn Hanne), Helle (svigerdatter Thomas), Peter (søn Hanne), Hanne (datter, Inge (hustru Karl Ove) , Martin (søn Thomas) Kenneth (svigersøn Lotte)

Siddende: Lotte (dattter) , Fredrik (søn Lotte), Ida (datter Hanne), Marie (datter Hanne) , Magnus (søn Lotte) 

Min farmor og farfar
Min farmor og farfar blev gift i 1925 og boede i Århus....